Kiedy należy z dzieckiem udać się do logopedy?

28 grudnia, 2020 by BIOQMED
logo1-1200x800.jpg

Proces kształtowania się mowy przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Powinien on jednak być harmonijny, postępujący oraz zgodny z wyznaczonymi normami. Istotną rolę odgrywa obserwacja dziecka, a nie bez znaczenia jest również świadomość rodzica – umożliwiająca jak najszybsze podjęcie logopedycznej interwencji.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo? Co na poszczególnych etapach rozwoju dziecka powinno niepokoić? Kiedy niezbędna jest wizyta u logopedy z dzieckiem?
Koniecznie skorzystaj z konsultacji ze specjalistą, jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące sygnały opisane poniżej.

PIERWSZE MIESIĄCE ŻYCIA u dziecka występują trudności dot.przyjmowania pokarmu (ssanie z piersi i/lub butelki, krztuszenie się przy połykaniu) zaburzenia obejmujące odruchowe reakcje oralne (ssania i połykania, szukania, kąsania, wymiotna, otwierania ust, wysuwania języka, wargowa, żuchwowa) dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe.

OKOŁO 6-7 MIESIĄCA ŻYCIA dziecko nie gaworzy (tzn., że nie wymawia zespołu sylab tj. ma-ma, la-la, ba-ba) nie odwraca głowy w kierunku dźwięku (np. grzechotki).

12 MIESIĄC ŻYCIA nie realizuje prostych słów tj. mama, tata, baba, bam, brak realizacji onomatopei np. hau, mu, miau, nie reaguje na swoje imię, brak gestu wskazywania.

24 MIESIĄC ŻYCIA nie tworzy dwuelementowych, prostych zdań tj. tata am (tata je). Mama  (Mama chodź). Lala aaa (Lala śpi). Nie realizuje prostych poleceń, np. rzuć piłkę, pogłaszcz lalę.

3 ROK ŻYCIA nie mówi, nie tworzy zdań zbudowanych z 3-4 wyrazów. Mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia, mówi „w swoim własnym języku”.

4 ROK ŻYCIA realizuje głoski interdentalnie tzn., że podczas mówienia język wysuwa się między zęby, substytuuje (zamienia) następujące głoski : [l]->[j], [w]->[f], [d]->[t], [k]->[t], [g]->[d], [ź]->[ś], []->[ć].

5 ROK ŻYCIA, jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz: substytuuje (zamienia) głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] na głoski szeregu ciszącego [ś,dź].

6 ROK ŻYCIA, jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz: substytuuje (zamienia) głoski szeregu szumiącego [sz,cz,dż] na głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] substytuuje (zamienia) głoskę [r] na [l].

NIEZALEŻNIE OD WIEKU: obserwujemy u dziecka przewlekle uchylone usta oraz ustny tor oddechowy (gdy nie ma infekcji). Dziecko śpi z otwartą buzią, chrapie, zaobserwujemy brak rozwoju mowy lub jego regres. Ma trudności dot. gryzienia, żucia, połykania śliny, płynów, czy pokarmów nadmiernie ślini się – (nie dotyczy dzieci w okresie ząbkowania). Mówi przez nos (gdy nie ma infekcji), budowa narządów mowy jest nieprawidłowa, ma niedosłuch, jąka się.

Zapraszamy do konsultacji.

Wizyta w Poradni Otolaryngologicznej, wiąże się z troską o zdrowie dziecka lub swoje własne, często towarzyszy jej niekomfortowe samopoczucie i może być stresująca. Z naszej strony dokładamy starań, aby dokładnie zbadać Pacjenta i przejrzyście wytłumaczyć przyczyny choroby, sposób leczenia i dalszego postępowania.

Na wizytę lekarską i medyczną należy przynieść dotychczasową dokumentację, listę leków dotychczas przyjmowanych i wyniki badań diagnostycznych wcześniej wykonanych. Ułatwi i usprawni to współpracę między Pacjentem a lekarzem.

Zapraszamy do otolaryngologów dzieci i dorosłych w przypadkach ostrych i przedłużających się dolegliwości w gardle, nosie, uszach i krtani.

Copyright by BIOQMED. All rights reserved.