Niedosłuch – przyczyny, leczenie

15 marca, 2021 by BIOQMED
ucho1-1200x727.jpg

Niedosłuch w znakomitej większości wypadków wynika ze starzenia się organizmu i jest procesem naturalnym. Czułość na dźwięk, obniżenie ilości komórek słuchowych – wszystko to w konsekwencji wpływa na trudności w zrozumieniu lub gorszym słyszeniu naszych rozmówców.

Zdarza się, że dana osoba nie zauważa u siebie pierwszych symptomów gorszego słyszenia. Jej otoczenie zauważyć może jednak sytuacje, kiedy osoba nienaturalnie głośno rozmawia z innymi, mimo, że nie towarzyszą temu inne objawy np. bólowe. Zdarza się, że za pogorszenie słuchu odpowiada odkładająca się woskowina w uchu. Należy udać się wtedy do laryngologa celem badania diagnostycznego, i w razie konieczności dokonania rozpuszczenia czopa z woskowiny i wypłukania ucha.

Nie ma tutaj miejsca na poczucie skrywanego wstydu, tylko oznacza to najwyższy czas w diagnostyce laryngologicznej. W przypadku dzieci bez prawidłowo rozwiniętego słuchu nie ma mowy o właściwym rozwoju mowy, a co dopiero dalszej nauce i rozumieniu otaczającego świata.
Problemy ze zmysłem słuchu mogą więc zasadniczo utrudnić rozwój dziecka.
Bardzo często w postępowaniu logopedycznym diagnozę problemów dziecka z rozwojem mowy zaczyna się od skierowania na badanie słuchu. 

Jak przebiega badanie słuchu zwane audiometrią?

Badanie takie przeprowadzane jest w miejscu dobrze wyciszonym, które zapewnia brak wpływu dźwięków zewnętrznych na wynik i przebieg badania. Na koniec pacjentowi pokazywany jest audiogram, czyli wynik audiometrii. Pokazuje on próg słyszenia dźwięków przez pacjenta.

Tympanometria – badanie słuchu np. u dziecka

Jest to bezinwazyjna i bezbolesna metoda, która polega na wykorzystywaniu sondy, która mierzy odbiciowość fal dźwiękowych od błony bębenka. Sprawdza ono poprawność pracy błony bębenkowej.
Rozróżniamy wiele ubytków słuchu: lekki, średni głęboki czy głuchota.
Podział niedosłuchu ze względu na jego przyczyny to: wrodzony np. Uwarunkowania genetyczne lub nabyty – spowodowany zdarzeniami lub czynnikami zewnętrznymi.

Brak wykształcenia odpowiednich struktur, które przewodzą fale dźwiękowe to niedosłuch przewodzeniowy. Częstokrotnie wrażenie, jakie można temu przypisać to uczucie zatkanego ucha. Niestety medycyna zna przypadki kiedy chory utracił słuch w jednym uchu na skutek rozwijającego się nowotworu ucha, który wywoływał ucisk na aparat słuchowy wewnątrz głowy.

Wady słuchu niwelowane mogą być przez aparaty słuchowe, a nawet przez wszczepienie implantu ślimakowego, który jest „elektroniczną protezą”.

Artykuły nie zastąpią konsultacji z lekarzem specjalistą – zapraszamy do wizyty w naszym centrum BIOQMED.

Wizyta w Poradni Otolaryngologicznej, wiąże się z troską o zdrowie dziecka lub swoje własne, często towarzyszy jej niekomfortowe samopoczucie i może być stresująca. Z naszej strony dokładamy starań, aby dokładnie zbadać Pacjenta i przejrzyście wytłumaczyć przyczyny choroby, sposób leczenia i dalszego postępowania.

Na wizytę lekarską i medyczną należy przynieść dotychczasową dokumentację, listę leków dotychczas przyjmowanych i wyniki badań diagnostycznych wcześniej wykonanych. Ułatwi i usprawni to współpracę między Pacjentem a lekarzem.

Zapraszamy do otolaryngologów dzieci i dorosłych w przypadkach ostrych i przedłużających się dolegliwości w gardle, nosie, uszach i krtani.

Copyright by BIOQMED. All rights reserved.