Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz polityka prywatności.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”)

I. Kto jest Administratorem danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BIOQMED S.C. z siedzibą przy ul. Adama Branickiego 18, lok. UF 2.2, w Warszawie. Zarejestrowana pod nr NIP:
951-236-21-13

Kontakt z nami może odbyć się:

a) listownie na adres: ul. Adama Branickiego 18, lok. UF 2.2., 02-972 Warszawa
b) telefonicznie pod nr tel: 22 842 26 21
c) za pomocą poczty e-mail: kontakt@bioqmed.pl

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a) Pani/Pana dane osobowe np. takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, są przetwarzane przez nas w celu udzielenia informacji na Państwa przesłane zapytania i związane z działalnością medyczną BIOQMED S.C.
Podstawą prawną jest art. 6. pkt.1 lit. f. RODO.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez podmioty zewnętrze takie jak: serwis społecznościowy Facebook, do którego to znajduje się odnośnik na naszej stronie internetowej www.bioqmed.pl – po polubieniu lub obserwacji profilu naszej placówki na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/bioqmedpl. Przetwarzane dane są to: wizerunek, imię, nazwisko, ID profilu, komentarze lub wiadomości. Uzasadnionym prawnie interesem jest odpowiedź m.in., na pytania, wiadomości czy komentarze. Podstawą prawną jest art. 6 pkt.1 lit.f. RODO.

III. Jak uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe:
Dane osobowe pozyskaliśmy na podstawie przesłanej do nas wiadomości przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.bioqmed.pl, przesłanej bezpośrednio wiadomości e-mail lub telefon kontaktowy do BIOQMED S.C.

IV. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być przez BIOQMED S.C. przekazane podmiotom zewnętrznym, który obsługują stronę internetową, pocztę oraz serwer – m.in. dostawcy usług informatycznych. Podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy lub umów, które BIOQMED zawarł z takimi podmiotami – wyłącznie na polecenie BIOQMED S.C. oraz z zachowaniem standardów ochrony danych osobowych.

V. Czas przechowania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 2 lat licząc od początku następnego miesiąca, po którym weszliśmy w posiadanie danych.

VI. Jakie są konsekwencje niepodania danych:
Niepodanie danych osobowych jest dobrowolne. Może ono jednak uniemożliwić udzielenie właściwej odpowiedzi na wiadomości, pytania do BIOQMED S.C.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych:
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Może Pani/Pan także wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenieść dane.

VIII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienie skargi związanej z przetwarzaniem przez mnie Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Nie stosujemy profilowania na podstawie danych osobowych przesłanych przez formularz kontaktowy, pocztę e-mail oraz telefon kontaktowy jak podany wyżej.

Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Pkt. 1. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.bioqmed.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest: BIOQMED S.C. ul. Adama Branickiego 18 lok. UF 2.2 zarejestrowana pod nr NIP: 951-236-21-13.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@bioqmed.pl.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Pkt. 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Pkt. 3. Informacje w formularzach:

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, wiadomości przesłane do firmy BIOQMED.

Pkt. 4. Istotne techniki marketingowe:

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebook. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Pkt. 5. Informacja o plikach cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  a) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

Pkt. 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może, ale nie musi utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 3. Urządzenia mobilne:

Pkt. 7. Pozostałe informacje:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Wizyta w Poradni Otolaryngologicznej, wiąże się z troską o zdrowie dziecka lub swoje własne, często towarzyszy jej niekomfortowe samopoczucie i może być stresująca. Z naszej strony dokładamy starań, aby dokładnie zbadać Pacjenta i przejrzyście wytłumaczyć przyczyny choroby, sposób leczenia i dalszego postępowania.

Na wizytę lekarską i medyczną należy przynieść dotychczasową dokumentację, listę leków dotychczas przyjmowanych i wyniki badań diagnostycznych wcześniej wykonanych. Ułatwi i usprawni to współpracę między Pacjentem a lekarzem.

Zapraszamy do otolaryngologów dzieci i dorosłych w przypadkach ostrych i przedłużających się dolegliwości w gardle, nosie, uszach i krtani.

Copyright by BIOQMED. All rights reserved.