Blog

Lista artykułów

jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash.jpg
19/Kwi/2021

Pierwsze spotkanie pacjenta z logopedą to diagnoza-kluczowy i niezbędny element skutecznej terapii logopedycznej. Zebrane przez specjalistę informacje pozwolą na precyzyjne rozpoznanie problemu i jego przyczyn, a także sporządzenie indywidualnego planu terapii.

Co warto mieć ze sobą podczas pierwszej wizyty?

Dokumentację medyczną i wyniki badań specjalistycznych np. laryngologicznych, foniatrycznych, audiologicznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych oraz listę pytań, które chcesz zadać specjaliście.

O co m.in. może zapytać logopeda?

 • o przebieg ciąży i porodu
 • stan zdrowia
 • sposób karmienia,
 • ssanie, gryzienie, żucie
 • używanie smoczka
 • rozwój ruchowy
 • rozwój mowy (gaworzenie, pierwsze wyrazy i zdania),
 • wady wymowy występujące w rodzinie

  Warto pamiętać o tym, że każda konsultacja przebiega nieco inaczej i jest dostosowana do wieku, możliwości i problemu, z którym pacjent zgłasza się do gabinetu logopedy.


niemowlak_logopeda-1170x780-1.jpg
07/Lut/2021

Praca z noworodkami i niemowlętami to szczególna część działalności logopedy, neurologopedy. Społeczna świadomość dotycząca zagadnień z zakresu wczesnej interwencji, diagnostyki i stymulacji logopedycznej na najwcześniejszym etapie życia człowieka jest wciąż niska.

Warto pamiętać o tym, że im wcześniej uda się rozpoznać i zdiagnozować nieprawidłowości, tym większa szansa na to, aby zapobiec, a nawet zniwelować skutki ewentualnych zaburzeń.
Do zadań w pracy logopedy na etapie wczesnej interwencji terapeutycznej należy:

 • anatomiczna i funkcjonalna ocena narządów mowy
 • ocena sposobu oddychania i toru oddechowego
 • ocena przebiegu funkcji związanych z przyjmowaniem pokarmu
 • ocena w zakresie odruchowych reakcji oralnych
 • ocena reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe
 • ocena napięcia mięśniowego
 • analiza danych zebranych na podstawie diagnozy logopedycznej, wywiadu przeprowadzonego z rodzicami/opiekunami dziecka oraz interpretacja wyników specjalistycznych badań pozwalają na zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń i nieprawidłowości

Na tej podstawie programowana jest terapia uwzględniająca potrzeby małego pacjenta. Często w postępowanie terapeutyczne zaangażowany jest cały zespół terapeutów m.in. logopeda, fizjoterapeuta, neonatolog oraz służba medyczna.

Zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami!


austin-distel-7bMdiIqz_J4-unsplash-1170x780-1.jpg
07/Sty/2021

Problemy dotyczące mowy i komunikacji mają ogromny wpływ na jakość życia pacjenta. Jak się okazuje, boryka się z nimi wielu dorosłych.

Często sami zauważają ich negatywny wpływ na kwestie psychospołeczne. Przyczynami, dla których osoby dorosłe pojawiają się w gabinecie logopedy i rozpoczynają terapię są: Wady wymowy, do których najczęściej zaliczany jest rotacyzm-czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r] lub sygmatyzm (inaczej seplenienie), polegające na niewłaściwej artykulacji głosek szeregu szumiącego [sz,ż,cz,dż], syczącego [s,z,c,dz] lub ciszącego [ś,ź,ć,dź].

Rehabilitacja głosu u pacjentów po laryngektomii, czyli zabiegu polegającym na częściowym lub całkowitym usunięciu krtani, będącym jedną z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego. Uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego prowadzące do afazji, dyzartrii, czy dysfagii, a także choroby neurodegeneracyjne.

Jąkanie, czyli zaburzenia tempa, rytmu i płynności mówienia Leczenie ortodontyczne oraz mająca wpływ na jego rezultat-nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka i/lub zaburzenia dotyczące sposobu połykania. Istnieje uzasadnione ryzyko, że jeśli nie uda się wyeliminować nieprawidłowych funkcji, po zdjęciu aparatu ortodontycznego-nie uda się utrzymać efektów leczenia.
Dysfonia, czyli wielopostaciowe zaburzenia głosu będące konsekwencją m.in.chorób krtani, a zwłaszcza fałdów głosowych (m.in. guzków głosowych, polipów) oraz nieprawidłowej pracy mięśni krtani, zaburzeń emisji głosu (często występuje u osób pracujących głosem).

Terapia wszystkich powyższych wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy logopedycznej, często konsultacji z innymi specjalistami (np. laryngologiem, foniatrą, audiologiem, psychologiem czy neurologiem), opracowania indywidualnego planu terapii oraz systematycznych spotkań.

Zapraszamy na konsultacje w BIOQMED Centrum Zdrowia.


logo1-1200x800.jpg
28/Gru/2020

Proces kształtowania się mowy przebiega indywidualnie u każdego dziecka. Powinien on jednak być harmonijny, postępujący oraz zgodny z wyznaczonymi normami. Istotną rolę odgrywa obserwacja dziecka, a nie bez znaczenia jest również świadomość rodzica – umożliwiająca jak najszybsze podjęcie logopedycznej interwencji.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo? Co na poszczególnych etapach rozwoju dziecka powinno niepokoić? Kiedy niezbędna jest wizyta u logopedy z dzieckiem?
Koniecznie skorzystaj z konsultacji ze specjalistą, jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące sygnały opisane poniżej.

PIERWSZE MIESIĄCE ŻYCIA u dziecka występują trudności dot.przyjmowania pokarmu (ssanie z piersi i/lub butelki, krztuszenie się przy połykaniu) zaburzenia obejmujące odruchowe reakcje oralne (ssania i połykania, szukania, kąsania, wymiotna, otwierania ust, wysuwania języka, wargowa, żuchwowa) dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe.

OKOŁO 6-7 MIESIĄCA ŻYCIA dziecko nie gaworzy (tzn., że nie wymawia zespołu sylab tj. ma-ma, la-la, ba-ba) nie odwraca głowy w kierunku dźwięku (np. grzechotki).

12 MIESIĄC ŻYCIA nie realizuje prostych słów tj. mama, tata, baba, bam, brak realizacji onomatopei np. hau, mu, miau, nie reaguje na swoje imię, brak gestu wskazywania.

24 MIESIĄC ŻYCIA nie tworzy dwuelementowych, prostych zdań tj. tata am (tata je). Mama  (Mama chodź). Lala aaa (Lala śpi). Nie realizuje prostych poleceń, np. rzuć piłkę, pogłaszcz lalę.

3 ROK ŻYCIA nie mówi, nie tworzy zdań zbudowanych z 3-4 wyrazów. Mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia, mówi „w swoim własnym języku”.

4 ROK ŻYCIA realizuje głoski interdentalnie tzn., że podczas mówienia język wysuwa się między zęby, substytuuje (zamienia) następujące głoski : [l]->[j], [w]->[f], [d]->[t], [k]->[t], [g]->[d], [ź]->[ś], []->[ć].

5 ROK ŻYCIA, jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz: substytuuje (zamienia) głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] na głoski szeregu ciszącego [ś,dź].

6 ROK ŻYCIA, jeżeli występują jakiekolwiek z wyżej opisanych trudności oraz: substytuuje (zamienia) głoski szeregu szumiącego [sz,cz,dż] na głoski szeregu syczącego [s,z,c,dz] substytuuje (zamienia) głoskę [r] na [l].

NIEZALEŻNIE OD WIEKU: obserwujemy u dziecka przewlekle uchylone usta oraz ustny tor oddechowy (gdy nie ma infekcji). Dziecko śpi z otwartą buzią, chrapie, zaobserwujemy brak rozwoju mowy lub jego regres. Ma trudności dot. gryzienia, żucia, połykania śliny, płynów, czy pokarmów nadmiernie ślini się – (nie dotyczy dzieci w okresie ząbkowania). Mówi przez nos (gdy nie ma infekcji), budowa narządów mowy jest nieprawidłowa, ma niedosłuch, jąka się.

Zapraszamy do konsultacji.


Wizyta w Poradni Otolaryngologicznej, wiąże się z troską o zdrowie dziecka lub swoje własne, często towarzyszy jej niekomfortowe samopoczucie i może być stresująca. Z naszej strony dokładamy starań, aby dokładnie zbadać Pacjenta i przejrzyście wytłumaczyć przyczyny choroby, sposób leczenia i dalszego postępowania.

Na wizytę lekarską i medyczną należy przynieść dotychczasową dokumentację, listę leków dotychczas przyjmowanych i wyniki badań diagnostycznych wcześniej wykonanych. Ułatwi i usprawni to współpracę między Pacjentem a lekarzem.

Zapraszamy do otolaryngologów dzieci i dorosłych w przypadkach ostrych i przedłużających się dolegliwości w gardle, nosie, uszach i krtani.

Copyright by BIOQMED. All rights reserved.